Dożywotnia gwarancja systemów jezdnych Sevroll

Sevroll-System Sp. z o.o. udziela dożywotniej gwarancji jakości na swoje systemy jezdne oznaczone kolorem zielonym. Gwarancja oznacza, że jeżeli w okresie użytkowania wózka stwierdzą Państwo jego nieprawidłowe działanie, to Sevroll wyśle nieodpłatnie nowy wózek. Gwarancja ta zatem ogranicza się do dostarczenia nowego wózka. Sevroll nie świadczy usług w zakresie demontażu uszkodzonego wózka i jego ponownego montażu.

Gwarancja nie dotyczy wózków, które zostały zamontowane niezgodnie z instrukcją montażu, obciążone większym ciężarem aniżeli dopuszcza producent lub były używane niezgodnie z ich przeznaczeniem. W celu uzyskania nowych systemów jezdnych należy je wymontować i zwrócić do dystrybutora Sevroll.

Dożywotnia gwarancja systemów jezdnych obowiązuje jedynie w przypadku montażu kompletnego systemu marki Sevroll.