Informacja o opakowaniach SEVROLL

INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

Firma Sevroll-System Sp. Z o.o. przedstawia Państwu informację o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:

Zgodnie z art. 42 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.) informujemy Państwa o opakowaniach stosowanych w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego oraz w sprzedaży wysyłkowej oraz o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, które z nich powstają w następujący sposób:

1. Opakowania stosowane przez SEVROLL-SYSTEM SP.Z.O.O. w jednostce handlu detalicznego oraz hurtowego oraz w sprzedaży wysyłkowej obejmują: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna, opakowania ze stali, torby z tworzywa sztucznego i papieru. Większość opakowań stosowanych przez SEVROLL-SYSTEM SP.Z.O.O. to opakowania bezzwrotne, za wyjątkiem opakowań z drewna (palety EURO) oraz stali (kosze metalowe).

2. W jednostce handlu hurtowego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 , firma SEVROLL-SYSTEM SP. Z. O.O. jest zobowiązana do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w jej ofercie handlowej, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.

3. Zużyte opakowania po oferowanych produktach należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na dany rodzaj na odpadu, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez każdą gminę bądź poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne

4. Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po oferowanych produktach w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

5. Na opakowaniach stosowanych przez firmę SEVROLL-SYSTEM SP. Z. O.O. nie znajdują się żadne oznaczenia. Wyjątek stanowią zwrotne opakowania z drewna (palety EURO).

6. Rodzaje oznaczeń, które znajdują się na zwrotnych opakowaniach z drewna (palety EURO), stosowanych przez naszą firmę: