Kontakt

Sevroll-System Sp. z o.o.

Plac Czerwca 1976 roku 1B
02-495 Warszawa

e-mail: biuro@sevroll.pl

tel.: 0048 22 478 70 00
fax: 0048 22 478 70 11

Godziny pracy:
Pon. - Piąt. w godz. 8.00 - 16.00

Dane rejestracyjne

NIP: 951-16-29-689
KRS: 0000013545

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego: 50.000,00 PLN

Rachunki bankowe

Nr konta:
71 1060 0076 0000 4010 2022 0009

Napisz do nas