O programie

Compositor jest nowoczesnym narzędziem umożliwiającym projektowanie fasad meblowych w systemach do drzwi przesuwnych, składanych i rozwieranych.

Korzystając z programu, najpierw wybieramy system, w którym będzie tworzona fasada, potem jej właściwości, konfigurację łączników i wypełnień, a kończymy na wizualizacji, wycenie i raporcie.
Dostaniesz zatem do swojej dyspozycji pełną ofertę produktów firmy Sevroll. Twoje działania w programie będą stale monitorowane, a ewentualne błędy lub niezalecane rozwiązania komunikowane. W ten sposób na etapie projektowania poszczególnych skrzydeł, program np. samodzielnie wybiera jeden lub kilka typów łącznika, które mogą być zastosowane w przygotowanej konfiguracji formatek. Dodatkowo będziesz miał możliwość konfiguracji wymiarów fasady i  ilości skrzydeł, kątowników, torów i wózków a także dodania samodomykaczy.

Na koniec uzyskasz raport technologiczny, czyli listę produktów wymaganych do zrealizowania fasady, uzupełnioną o cechy szczególne każdej z pozycji, na które składają się m in. informacje o przycięciu profili, wymiary formatek czy ilości poszczególnych akcesoriów przypisanych do skrzydła. Taki raport wraz z wyceną i zleceniem będziesz mógł wydrukować.