O programie

PROGRAM COMPOSITOR 5

Oprogramowanie komputerowe Compositor umożliwia projektowanie fasad meblowych w systemach do drzwi przesuwnych, składanych i rozwieranych w oparciu o ofertę naszej firmy.

Podczas pracy z oprogramowaniem użytkownik konfiguruje fasadę (przez podanie wymiarów), łączenia i wypełnienia, by w efekcie otrzymać wizualizację, wycenę, zlecenie zakupowe i produkcyjne.

POBIERZ ZAPROJEKTUJ WYCEŃ

Rejestracja programu przeprowadzana jest za pośrednictwem Internetu przez wysłanie wymaganych danych rejestracyjnych. W odpowiedzi użytkownik otrzymuje numer licencji dla swojej kopii programu.

Dostaniesz zatem do swojej dyspozycji pełną ofertę produktów firmy Sevroll. Twoje działania w programie będą stale monitorowane, a ewentualne błędy lub niezalecane rozwiązania komunikowane. W ten sposób na etapie projektowania poszczególnych skrzydeł, program np. samodzielnie wybiera jeden lub kilka typów łącznika, które mogą być zastosowane w przygotowanej konfiguracji formatek. Dodatkowo będziesz miał możliwość konfiguracji wymiarów fasady i ilości skrzydeł, kątowników, torów i wózków a także dodania samodomykaczy.

Na koniec uzyskasz raport technologiczny, czyli listę produktów wymaganych do zrealizowania fasady, uzupełnioną o cechy szczególne każdej z pozycji, na które składają się m in. informacje o przycięciu profili, wymiary formatek czy ilości poszczególnych akcesoriów przypisanych do skrzydła. Taki raport wraz z wyceną i zleceniem będziesz mógł wydrukować.

To wszystko jest dostępne dla Państwa – BEZPŁATNIE!